VIETNAM CAR RENTAL RATE

Price per route, $US – The prices can be changed depending on peak season or holiday etc…

IN HANOI

Itinerary Days Km 4 seats 7 seats 16 seats 29 seats 35 seats 45 seats
Airport transfer (1 way)   100 32 41 45 62 77 89
City tour 8 hrs   100 38 43 50 65 78 94
Hanoi – Ninh binh 1 250 64 70 84 115 134 148
Hanoi – Maichau 2 350 109 140 154 193 224 263
Hanoi – Perfume pagoda 1 150 55 60 67 82 107 127
Hanoi – Halong Bay 1 400 97 109 123 180 218 257
Hanoi – Halong Bay 2 450 129 154 166 218 250 282

IN HOCHIMINH CITY

Itinerary Days Km 4 seats 7 seats 16 seats 29 seats 35 seats 45 seats
Airport transfer (1 way)   8 21 27 30 38 48 59
City tour 4 hrs   100 28 31 35 46 57 69
City tour 8 hrs   140 46 48 54 76 83 112
Sai Gon – Cu Chi   100 45 48 58 76 83 112
Sai Gon – Mekong 1 (My Tho) 1 150 51 58 64 89 106 133
Sai Gon – Mekong 2 (Can Tho) 2 400 115 137 146 192 229 291
Sai Gon – Cu Chi – Tay Ninh 1 280 71 80 86 118 142 166
Sai Gon – Vung Tau 1 300 75 83 90 125 150 175
Sai Gon – Phan Thiet (one way)   125 104 117 133 180 212 242
Sai Gon – Phan Thiet 2 250 122 144 153 203 241 279
Sai Gon – Can Tho – Chau Doc 3 620 159 175 202 274 320 363
Saigon – Dalat (1 way)   305 95 106 121 168 196 224

IN THE CENTRAL

Itinerary Days Km 4 seats 7 seats 16 seats 29 seats 35 seats 45 seats
Nha trang airport transfer   60 25 31 34 55 64 76
Danang airport transfer   16 19 27 30 42 53 63
Hue airport transfer (1 way)   20 19 27 30 42 53 63
Danang – Hoian or opposite   50 29 31 33 51 63 72
Danang city tour 1 120 51 57 58 71 83 106
Hue city tour 1 130 41 51 54 67   84
Danang – Bana 1 150 63 68 72 None
Danang – Hoian – Hue 4 450 153 178 189 218 253 289
Danang – Hoian – Hue 5 530 195 224 228 253 289 324

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *